Vägen till drömboendet

Många svenskar drömmer om ett boende som har det där lilla extra, som de alltid önskat sig. Det finns dock en del fällor som man kan hamna i på vägen, och som man bör undvika.

Vilket är ditt drömboende? Drömmer du om en takvåning på Östermalm, eller om en villa i Stuvsta med ett tillhörande bergrum på 140 kvadratmeter? Eller kanske om något helt annat, som ett eget hus på en egen ö, eller en stuga långt inne i skogen? Att drömma skadar ingen, det är nog snarare nyttigt. Men när det verkar som drömmen kan bli verklighet bör man vara lite försiktig, och hålla huvudet kallt. Annars finns det en risk att drömmen istället blir en mardröm.

Elbesiktning

Det finns många saker man bör förhöra sig om innan man skriver på ett köpekontrakt på ett hus. Dit hör om det finns ett servitut för fastigheten, om pantbrev är uttagna, m.m. Detta känner det flesta till. Men något som många inte tänker på är elbesiktning av fastigheten. Elrelaterade fel leder till ungefär 1000 bränder om året. Ett stort antal av dessa hade kunnat undvikas om köparen låtit göra en elbesiktning före köp. I många länder är det reglerat i lag att säljaren ska göra en sådan. Så är det exempelvis i Danmark sedan 2012. Besiktningarna har gjort att många fel har upptäckts och kunnat åtgärdas, men hur många bränder som har förhindrats på detta sätt är det för tidigt att uttala sig om.

Golvbrunnar

Fukt är en annan fiende till husägare. Alla vill undvika vattenskador. Dessvärre har det visat sig att ett stort antal golvbrunnar monteras fel i Sverige, och detta är en vanlig orsak till vattenskador. Bakom upptäckten står försäkringsbolaget Gar-bo, som helt enkelt har fått in ett oproportionerligt stort antal skadeanmälningar och besiktningsprotokoll där det är just golvbrunnen som är orsak till vattenskadorna. Därför drar de nu igång ett projekt för att minska antalet skador på hus till följd av felaktigt monterade golvbrunnar.

Om en vattenskada inte upptäcks kan fukten ge upphov till mögel, som kopplas till många olika hälsoproblem. Barn som bor i hus med mögel löper större risk att utveckla astma, allergier, rinit och eksem, jämfört med barn som växer upp i mögelfria hus.