Energisnåla hus är framtiden

I framtiden är det energisnålt som kommer vara det viktiga när det kommer till bostäder. Oavsett om det handlar om flerhushåll, bostadsrätter, hyresrätter, villa eller radhus så är det energin som kommer att priorteras av byggarna – och redan nu har energin börjat ta fokus från saker som inredning och design.

Framtidens hus ska förbruka mindre energi, skapa mindre sopor och inte slösa med ytorna. DN.

Ett hus som just nu håller på att byggas är är ett så kallat experimenthus, där sensorer ska mäta vad som händer i huset för att sedan kunna använda den informationen vid riktiga husbyggen. Huset som man 3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4experimenterar med ligger i Göteborg och snart kommer riktiga människor att flytta in, människor som kommer att fungera som försökskaniner. I huset finns 15 000 meter kablar och 2000 sensorer som kommer mäta och registrera allt som görs i bostaden. Varje gång någon öppnar ett fönster, laddar en mobil eller tar någonting från kylskåpet så kommer detta att registreras. Förhoppningen är att man utifrån informationen sen ska kunna applicera det hela på nya byggen så att energimängden kan vara den absolut lägsta och billigaste.

Framtida problem?

De energisnåla fokuset är bra, det kan man inte ifrågasätta. Däremot har man ifrågasatt de energisnåla småhus som har byggts, eftersom man menar på att det sättet man bygger på kan innebära fukt- och mögelskada. Som hustillverkare är det viktigt att man hittar en bra balans mellan energisnålt och byggandet, det får ju inte hända att huset i fråga sedan inte kan användas som planerat på grund av att man inte gjort en ordentlig riskanalys. Om det stämmer att energisnåla småhus dock lättare kan få fuktskador är än inte klarlagt, men enligt Svenska Yle finns risken.

Bor du i ett hus eller en lägenhet som inte är nybyggt? Då är det antagligen ett hus som drar mycket energi, men du kan påverka husets energimängd på flera sätt. Här är några alternativ på hur du får ett mer energisnålt boende:

  • Använd disk- och tvättmaskin sparsamt, om du kan och har råd – förnya till ett nyare modell.
  • Spara på vatten och duscha inte mer än du behöver.
  • Byt ut glödlampor till den nyare varianten.