Bättre luft i hemmet

För att skapa ett trivsamt hem måste många delar vara på plats. En stor del är inomhusklimatet och luften i hemmet. Dålig luft skapar hälsoproblem men går att åtgärda med enkla medel.

4997940-air-conditioning

Här kan man läsa om en finsk uppfinning som kan upptäcka giftig inomhusluft genom att ta vattenprover ur luften. Tidigare har man lyckats mäta mögelsporer i luften men resultaten av dessa mätningar har inte varit så noggranna som de behövt vara. När forskarna gjorde den nya uppfinningen utgick de från att luftfuktigheten kan bära på giftiga föreningar och att dessa kan överföras till det kondenserade vattnet och så visar sig vara fallet. Känner man till den relativa luftfuktigheten och temperaturen kan man sedan bestämma hur giftig inomhusluften är.

Torr eller fuktig luft

Med den här uppfinningen kommer man alltså på ett lätt sätt kunna mäta om det finns giftiga ämnen i inomhusluften. Vet man om att luften är giftig blir det självklart mycket lättare att rena den och undvika eventuella sjukdomar som kommer med att andras in giftig luft. Men gift är inte det enda problem som man kan ha med inomhusluften. Andningsorganen påverkas också om inomhusluften exempelvis är för torr eller för fuktig. Torr luft kan skapa irritation i luftvägarna men fuktig luft är nästan ännu värre. På Byggahus hemsida kan man läsa om att fukt faktiskt är en utav de främsta källorna till dålig luftkvalitet. Forskning visar att personer som har astma eller allergi blir sämre när de vistas i byggnader som är fuktutsatta och har fuktig luft.

Bra ventilation viktigt 5758318-closeup-of-a-thermostat-with-big-buttons-and-display

För att se till att luftkvaliteten i hemmet är bra finns flera knep att ta till. Till exempel så kan man installera en AC om luften är för varm eller kanske en luftrenare om luften innehåller mycket skadliga partiklar. Dessa luftförbättrande produkter finns att köpa på nätet hos exempelvis E-klok och liknande e-butiker. Sedan är det även viktigt att man ser till att ventilationen i huset är bra. Generellt ligger svenska hus under standard när det gäller ventilation eftersom de är byggda med mycket isolering. Så om man känner av att inomhusluften är dålig, är ventilationen definitivt något som bör ses över. Många säger till och med att dålig ventilation är värre och orsakar större hälsoproblem än mögel- och fuktskador.

Knep för bättre luft

Den som verkligen vill ta ett helhetsgrepp om sitt inomhusklimat och förbättra luftkvaliteten har flera steg att gå. Det börjar som sagt med att kolla ventilationen och eventuellt installera elektronik som kan hjälpa luften på traven. Men det finns fler åtgärder än så som man kan ta till. Några av dessa är:

  • Att städa ordentligt och ofta. Skadliga partiklar samlas i dammet.
  • Att köpa gröna växter. Växterna tar upp farliga ämnen och släpper ifrån sig livsviktigt syre.
  • Att slänga ut stoppade möbler. Dessa bör man undvika så mycket man kan och heltäckningsmattan bör skrotas helt och hållet. Läs mer.